Bra oppmøte på årsmøtet!

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 27. Feb 2021

Årsmøte i seilforeningen ble avholdt onsdag 24. februar. På grunn av smittevernreglene, ble møtet i sin helhet gjennomført på "Teams".

Det var god deltakelse med 16 påloggede deltakere.

Seilforeningen kunne vise til et bra resultat i 2020 på tross av at tilnærmet all aktivitet ble utsatt eller tilpasset smittevernreglene. Utbetaling av spillemidler for anskaffelse av RIB, utgjorde naturlig nok en stor del av inntektene. 

Ut over dette er det gjennomført noen oppgraderinger og vedlikehold av utstyr i løpet av året. Nye værstasjoner er anskaffet og på plass med god finansiell støtte fra Stjørdal kommune.

Møtet ble gjennomført uten de store debattene, men det ble gitt fullmakt til å starte samarbeid med Stjørdal båtforening om utbedring av slip på Stjørdal. Videre fikk styret fullmakt til anskaffelse av en ekstra lagercontainer under gitte forutsetninger.

Det ble valgt nytt styre, og det nye styret består av følgende:

  • Leder: Magne Kjerkreit
  • Nestleder: Arve Ingeir Leren
  • Styremedlem: Inger Smågård
  • Styremedlem: Ingvild Kjerkreit
  • Styremedlem: Runar Børstad
  • Styremedlem: Magnus Åhl
  • Varamedlem til styret: Stian Hansen


Vi retter en stor takk til avtroppende medlemmer av styret: Daniel Slungård og Emil Wiig-Pedersen.

Dokumentene fra årsmøtet finner du på egen side: Dokumenter og protokoller


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.