Seilingsbestemmelser for sesongavslutning 2. oktober

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 1. Okt 2021

Seilingsbestemmelser for sesongavslutningen lørdag 2. oktober er klare og kan lastes ned her:

Seilingsbestemmelser Sesongavslutning på sjøen 2 okt 2021.pdf
Oppstart onsdagsseilaser for høstserien.

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 10. Aug 2021

Onsdag 11. august er det oppstart av høstserien. Det er ukentlige seilaser på fjorden med start kl 18:30.

Merk at seilasene 22. og 29. september er oppsatt med start kl 18:00 på grunn av tidligere solnedgang.

Terminliste med ansvarsfordeling  kan lastes ned her:Terminliste ansvarsfordeling 2021.pdf

Vel møtt til nye spennende seilaser!
Pinsetur Malvik og Stjørdal Seilforening 2021

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 2. Jun 2021

Skrevet av Kjetil Skåtterød.


Et bilde som inneholder vann, utendørs, båt, himmel

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder innendørs, tak, tre, møbler

Automatisk generert beskrivelse

Vi var 5 båter som dro på pinsetur. Gruppen var samstemte i at hvis værforholdene tillot, skulle seil benyttes i størst mulig grad. Derfor var ikke etappene for lange pr. dag. Første stopp fredag var Grilstad Marina, og middag på Flipper restaurant. Etter at 4 båter var godt i gang mot Grilstad, tikket denne melding inn fra skipper på Runa:

Hugo sendt 21. mai kl. 16:01

Elin vatne blomster no å æ sitt tålmodig å vente 🤩😍

 

På lørdag var planen å ha en (u)formell regatta fra ukjent startlinje mot ukjent mållinje på tur til neste stopp, som var Sandbakken Marina på Stadsbygd. Alle fikk luftet/tørket seil i ca 1 time utenfor Ladehalvøya, uten at framdrift skremte noen. Fint med litt hjelp av motor også noen ganger. Som vinnere av «regatta» ble Kanaloa, da denne hadde tilbakelagt lengst distanse med kun seil denne dag. 

Etter ankomst ble vi med en svært kunnskapsrik og engasjert guide, vist rundt på museet Kystens Arv www.kystensarv.no  Dette var svært spennende, og anbefales også andre å oppleve.

På kvelden var vi samlet til sosialt samvær i klubbhuset til lokal båtforening.  Samtidig med mer eller mindre sannferdige historier ble delt, viste fjernsynet en musikkonkurranse fra Rotterdam. Blant noen av seilerne (1) ble tomlene holdt for Moldova, men de nådde ikke helt opp denne gang dessverre.

 

Dagen etter var planen å seile videre til Sjursvik/Hasselvika, med grilling/kurvfest på kvelden. Men på søndag var vindretning, og styrke slik at vi besluttet å bli liggende ved Sandbakken. Ikke verdt å risikere noe, hverken utstyr eller stolthet. Dagen ble benyttet blant annet til å bli bedre kjent med bygda vi besøkte. Å jo da, grilling/kurvfest ble gjennomført på kvelden.

 

På hjemreisedagen var vær perfekt for seiling. Noen av oss stoppet for lunch på Skansen, mens andre «kjappet» seg rett til hjemmehavn.

 

Vi ønsker å takke mannskap på Felix og Runa, ( Anne Lise, Idar, Elin og Hugo) for perfekt arrangement.


På bilde under ser vi en glad skipper på Runa, etter at blomster er vannet på fredag ettermiddag.

10-årsjubileum for seilforeningen!

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 11. Apr 2021


Stiftelsesmøte

13. april i 2011 ble det gjennomført stiftelsesmøte for Malvik og Stjørdal seilforening.

16 ivrige seilere møtte på stiftelsesmøtet sammen med en representant fra Nord-Trøndelag idrettskrets for å gjennomgå formalitetene for å stifte idrettslaget.

Foreningens første styre

Morten Bjerkholt ble valgt som første leder av foreningen, og fikk med seg et meget kompetent styre for å lede foreningens første år.

Det første styret i seilforeningen:


Seilforeningens opprinnelige logoForeningens opprinnelige logo


 

Aktiviteter

Foreningen har vist seg meget levedyktig, og teller i dag nærmere 90 medlemmer, og har aktive medlemmer både innen kjølbåt, sportsbåt, jolle og brettseiling. 

Seiling med sportsbåt, kjølbåt og jolle

Markering av 10-års jubileum

Vi hadde planer om markering av 10-årsjubileet med en sosial samling, men COVID-19 har effektivt satt en stopper for dette.

Vi har imidlertid planer om markering av jubileet gjennom året, og første anledning vil være i forbindelse med "Saltøya Rundt 12. juni. Dette blir en "Jubileumsseilas" og vi håper å kunne få til en egen markering av foreningens jubileum i den forbindelse.

Nærmere detaljer om markeringer gjennom sesongen må tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler, og vi vil komme med detaljer etter hvert.

I skrivende stund er det lagt planer for oppstart av ukentlige klubbseilaser fra 28. april. Det gjenstår fortsatt noen avklaringer om smittevernregler for gjennomføringen av disse, men vi håper uansett at mange benytter anledningen til å delta, og å gjøre seilforeningen synlig i lokalmiljøet.


Logo fra 2019Ny logo fra 2019


Gratulerer med jubileet!

 


Bra oppmøte på årsmøtet!

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 27. Feb 2021

Årsmøte i seilforeningen ble avholdt onsdag 24. februar. På grunn av smittevernreglene, ble møtet i sin helhet gjennomført på "Teams".

Det var god deltakelse med 16 påloggede deltakere.

Seilforeningen kunne vise til et bra resultat i 2020 på tross av at tilnærmet all aktivitet ble utsatt eller tilpasset smittevernreglene. Utbetaling av spillemidler for anskaffelse av RIB, utgjorde naturlig nok en stor del av inntektene. 

Ut over dette er det gjennomført noen oppgraderinger og vedlikehold av utstyr i løpet av året. Nye værstasjoner er anskaffet og på plass med god finansiell støtte fra Stjørdal kommune.

Møtet ble gjennomført uten de store debattene, men det ble gitt fullmakt til å starte samarbeid med Stjørdal båtforening om utbedring av slip på Stjørdal. Videre fikk styret fullmakt til anskaffelse av en ekstra lagercontainer under gitte forutsetninger.

Det ble valgt nytt styre, og det nye styret består av følgende:

  • Leder: Magne Kjerkreit
  • Nestleder: Arve Ingeir Leren
  • Styremedlem: Inger Smågård
  • Styremedlem: Ingvild Kjerkreit
  • Styremedlem: Runar Børstad
  • Styremedlem: Magnus Åhl
  • Varamedlem til styret: Stian Hansen


Vi retter en stor takk til avtroppende medlemmer av styret: Daniel Slungård og Emil Wiig-Pedersen.

Dokumentene fra årsmøtet finner du på egen side: Dokumenter og protokoller
Årsmøte i seilforeningen

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 27. Jan 2021

Medlemmer i Malvik og Stjørdal seilforening innkalles til årsmøte onsdag 24. februar kl 19:00.
Årsmøte vil bli gjennomført på digital plattform, og påloggingsinformasjon vil bli tilsendt senere.


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10. februar.


Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 


Vel møtt!


Styret