Trondheimsfjordens "Surfemekka" i Storvika stenges for trafikk

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 31. Des 2019


Et enstemmig kommunestyre vedtok i sitt siste møte før jul at Storvika skal stenges for all biltrafikk.

«Gang - og sykkelveger skal ikke nyttes til motoriserte kjøretøyer, med unntak av kjøring til HC-parkeringsplassen o_P2 og nød – og nyttetrafikk (dvs drift av jord, skog, bygg og anlegg, men ikke henting og levering av brukere av friluftsområdet), samt kjøring til hytteeiendommene».

 

Malvik og Stjørdal seilforening (MSSF) har brettseiling som en av våre aktiviteter. Storvika ble valgt av brettseilerne som base allerede da denne sporten kom til landsdelen tidlig på 80-tallet. Denne sporten har hatt et oppsving de siste årene, og på det meste har det i 2019 vært over 30 brettseilere i Storvika samtidig. Vi antar at i omtrent 98% av disse dagene har vært kun brettseilere med unntak av en og annen tilfeldig turgåere og noen tilskuere.  Brettseiling har med dagens utstyr blitt en helårsaktivitet, og våre seilere lar seg ikke stoppe av vinter og korte dager.

Brettseiling innebærer transport av mye tungt utstyr, så enkel tilgang til parkering nær sjøen er med på å gjøre Storvika i dag til et naturlig førstevalg. Med seil som «motor» er det ikke bare å legge ut hvor som helst i vannkanten på samme måte som kajakk, båt og kano. I tillegg er det behov for riggeplass som bør være av gress i nærheten.

Storvika har i dag alle kvaliteter som kreves;

 • lett tilgjengelig parkering,
 • kort avstand til stranden,
 • god plass for rigging av seil og brett
 • Sist men ikke minst, ligger Storvika perfekt plassert med tanke på gode seilerforhold, for så å si alle vindretninger slik at det er lett å seile ut fra.

Molovika er nevnt som alternativ, men er ikke spesielt egnet å seile fra. Hovedårsaken til dette er at det er veldig trangt å seile ut til «åpen sjø» ved de mest fremtredende vindretningene i Stjørdal (Sørvest til Nordvest), og er således veldig krevende for nybegynnere. Rekruttering til brettseiling med utgangspunkt fra Molovika er ikke egnet ut fra topografi og trange/vanskelige forhold.

Storvika er det beste utgangspunktet for brettseiling i søndre del av Trondheimsfjorden og tiltrekker seg brettseilere fra hele fylket. Det finnes dessverre ikke mange gode alternativ i Trondheimsfjorden som er egnet for alt fra nybegynnere til viderekomne. Alternativene krever kjøring over lange avstander. Storvika er dessuten et ypperlig sted for rekruttering inn i sporten. Dersom enkel adkomst til Storvika stenges, er vi redd framtidig rekruttering til sporten i vårt nedslagsfelt blir vanskelig.

Vi i Trondheimsregionen er ikke like heldige som brettseilere på Vestlandet som har egnede steder for brettseiling langs hele kysten. Storvika har derfor for mange blitt et førstevalg for brettseilerne i vår del av Trønderriket. Det er derfor beklagelig at sunn og frisk aktivitet ikke blir verdsatt og hensyntatt i vurderingene som blir gjort.

Det er kanskje utfordringer med trafikk og parkering i området på noen få godværsdager av årets 365 dager, men dette tror vi de besøkende har forståelse for.

For våre brettseilere kan planen med avgrensing av biltrafikken synes å være tilpasset godværsdager i badesesongen, og at dette har overskygget behovet for tilgang til aktiviteter i Storvika resten av året.

MSSF har en mistanke om at dette handler noe om mangel på kunnskap. Våre brettseilere er ikke veldig synlig for allmennheten i og med at de stort sett benytter seg av Storvika på tidspunkt det ikke er så mange andre der, og derfor ikke blir «sett» og derfor ikke «vurdert».

Stjørdal kommune har forsøkt å komme med forslag til alternative steder i området rundt Storvika, men der synes kunnskapen igjen til kort.

 

MSSF ønsker at Storvika fortsatt blir lett tilgjengelig for våre aktiviteter gjennom hele året, og at det må arbeides aktivt for å finne egnede løsninger for tilgang med bil for transport av utstyr for våre aktiviteter på sjøen.

Vi stiller gjerne for å bidra til å finne felles gode løsninger.

 

Magne Kjerkreit

Leder

Malvik og Stjørdal Seilforening


Hele leserinnlegget som ble publisert i "Bladet" 31. desember 2019 kan du også lese her.


PS: Brettseilerne har tidligere vært i dialog med Stjørdal kommune om saken, men har ikke vunnet frem med synspunktene. 

Les artikkel i "Bladet" fra 28. juni 2019.


MSSF vil nå gå i dialog med Rådmannen i Stjørdal kommune med tanke på videre avklaring av muligheter for tilrettelegging og eventuell dispensasjon for trafikk til området.  

Vårt mål er å sikre gode vilkår for brettseiling i Stjørdal også etter vedtaket i kommunestyret. 

Sesongavslutning på sjøen 12. oktober

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 12. Okt 2019

Vi er klar for sesongens siste regatta. Lørdag 12. oktober er det sesongavslutning på sjøen for kjølbåtene.

Det blir start og mål ved Stjørdal havn.

Alle starter i samme klasse,og det er påmelding ved skippermøtet.

Seilingsbestemmelser Sesongavslutning på sjøen 12. okt 2019

Feva Cup 2019 på Stjørdal - ventetiden ble ikke forgjeves

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 31. Aug 2019

Lite vind i første race på Feva Cup - men det skulle ordne seg etterhvert...5 Lag stilte til start i Feva Cup ble arrangert på Stjørdal lørdag 31. august. 

Cupen ble arrangert etter samme lest som Seilsportsligaen med korte race, 3-minutters startprosedyre og dømming på vannet.

Seilerne var klare til start til kl 12:00 ved moloen på Stjørdal havn. Det var lite vind, og første race ble annullert da seilerne overskred maksimaltiden på 25 minutter.

Deretter døde vinden helt ut, og banemannskapene hadde mange runder med flytting av bane etter "los" på vind - men den uteble.

Pause med pølser & brus

Arrangøren valgte klokelig nok å ta en pause på sjøen og samling i startbåten for servering av pølser og brus. Noen benyttet ventetiden til bading, mens andre frisket opp kunnskapene med å rette opp båt som var lagt med kjølen i været.

Litt utpå ettermiddagen ble det antydning til bevegelse i nakkehårene på banemannskapene, og ny bane ble lagt. Vinden kom omsider, og det ble seilt tre race i til tider frisk vind.

Seier til TSF-seilerne

Simon Parelius Hovik og Konrad Fossan Dahlø fra Trondhjems seilforening dro i land seieren, med samme poengsum som Mix-laget fra MSSF med Marthe Osen og Emil Wiig Pedersen. TSF-seilerne hadde bedre plasserring i siste race, og kunne dermed dra hjem som vinnere av cupen.

Fra TSF stilte forøvrig følgende lag:

 • Maximilian Wee Ervik og Fredrik Øverlie Selvig
 • Hans Kristian Høiskar og Paul Høiskar

Fra MSSF stilte i tillegg Odin Møller Hansen og Petter Nøst .


Tilbakemeldinger fra foreldre og seilere var tydelig på at det er ønskelig at vi gjentar cupen neste år - og vi stiller mer enn gjerne opp. 

Velkommen tilbake i 2020.

Rigging av båtene ved Stjørdal båtforening sitt anlegg

Bunnmerket ble lagt helt inne ved moloen, og publikum kunne følge seilerne på nært hold.

Friske forhold og spennende situasjoner ved bunnmerket

Fornøyde Fevaseilere etter Feva Cup på Stjørdal
Høstserien er godt i gang

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 31. Aug 2019

Høstserien for onsdagseilasene startet 14. august.


Så langt har det vært god deltakelse, og det er spesielt moro å se at det dukker opp stadig nye båter som vil prøve seg i uformell kappseiling.

Seilasene er lagt ut som egne arrangement på Facebook. Der vil det bli gitt ytterligere informasjon om bane m.v. før seilasen. Det er ønskelig at de som planlegger å delta, legger inn informasjon om dette på arrangementet på Facebook.


Vi minner om registrering av resultater via nett.

Daniel har utarbeidet en egen side for enkel registrering, og den enkelte registrerer selv dersom det ikke er egen startbåt for regattakomite som ordner med tidtaking.

Resultatene for høstserien kan du følge her.
Nytt aktivitetstilbud i MSSF

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 25. Aug 2019

Storvika på Stjørdal er et av de beste områdene i Trøndelag for brettseiling

Brettseiling - en selvskreven aktivitet i Seilforeningen

Brettseilerne i vårt nærområde har lenge benyttet Storvika som en av sine yndlingsplasser for sin aktivtet.

Det er derfor veldig hyggelig at de velger å organisere seg i seilforeningen, og vi ser frem til et spennende samarbeid for utvikling av ny seilrelatert aktivitet i foreningen.

Brettseiling er en av aktivitetene som naturlig hører hjem i en seilforening, og vil være et spennende bidrag for varierte aktiviteter innen seiling i Malvik/Stjørdal og i Trøndelag forøvrig.

Seilforeningen ble kontaktet tidligere i år i forbindelse med at det foreligger planer om å stenge Storvika for trafikk. Nærmere samtaler avdekte raskt at det ville være naturlig å invitere brettseilerne som medlemmer i foreningen, og at vi ser gode muligheter for å bidra til økning av interresse for seilsport generelt.

Brettseiling vil være et fint tilskudd til vårt aktivitetstilbud i foreningen. Seilforeningen har opparbeidet en god del kompetanse, og har materiell og utstyr som utvilsomt kan brukes for å "gjøre hverandre gode" på samme måte som jolleseilerne.

Vi er kjent med at flere av våre medlemmer har tidligere erfaring fra brettseiling, og kanskje er det noen som ser et snitt til å friske opp gamle kunster på fjorden. I tillegg vil brettseilerne få fin anledning til å prøve ut vårt tilbud både for jolleseiling, sportsbåt og som mannskap på kjølbåter.

Runar Børstad er primus motor blant brettseilerne på Stjørdal, og vi ser frem til å utveksle videre tanker og ideer for å styrke seilermiljøet i Malvik Stjørdal.

Velkommen ombord!

Ivrige brettseilere forbereder seiling i Storvika - en perle for brettseiling i Trøndelag!  (Foto: Runar Børstad)


Bli med på "FevaCup 2019"

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 10. Aug 2019

Malvik og Stjørdal seilforening inviterer til FevaCup 2019.


Cupen arrangeres på Stjørdal lørdag 31. august med base på Stjørdal båtforening sitt anlegg i Havnegata på Stjørdal.

Baneområde

Seilasene blir gjennomført ved moloen på Stjørdal havn.

Vi planlegger korte baneseilaser og håper på å få gjennomført mange race i løpet av dagen.

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser vil bli kunngjort senere.

Båttyper/klasseinndeling

Det seiles RS feva. Det kan bli inndeling i ulike klasser avhengig av alder og erfaringsnivå på seilerne. Eventuell klasseinndeling vil bli kunngjort senere.


Regattaen er underlagt kappseilingsreglene og vi planleger dømming på vannet i henhold til Addendum Q.

Foreløpig tidsplan:

 • Kl 10:00 - 11:00 Registrering
 • 11:00 Skippermøte
 • Kl 11:30 Første varselsignal tidligst kl 11:30
 • Kl 11:30 -16:00 Kappseiling 
 • Kl 16:00 Avslutning/premieutdeling ( ca tid)

Ingen varselsignal vil bli gitt etter kl 16:00.

PREMIER

MSSF's Seilforenings 1/3 premiering for hver klasse. 

SIKKERHET

Foreninger med seilere som deltar med flere enn to båter, forventes å stille følgebåt(er) med mannskap og mobiltelefon til disposisjon. Ta kontakt dersom dette byr på problemer. 

Følgebåter skal registreres i sekretariatet før utløp av registreringstiden og vil bli pålagt oppgaver av regattaledelsen. Det vil bli eget sikkerhetsopplegg avhengig av antall deltagere.

PÅMELDING/STARTKONTINGENT

Påmelding snarest og senest 30. august kl 23:59. 

Startkontingenten er Kr. 250.- pr båt. Kontingenten betales ved påmelding, evnt senest ved registrering. Vennligst benytt bankkonto: 4202.34.33979, Malvik og Stjørdal seilforening.

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER.

KONTAKTPERSONER:

 • Arrangementssjef Magne Kjerkreit, mob 920 39 981
 • Sekretær Arve Leren, mob 90502721

 

HVORDAN KOMME TIL STJØRDAL BÅTFORENING

Kjør E6 til Stjørdal. Avkjøring mot Stjørdal havn ved Havnegata. Avlessing av båter og plassering av hengere etter anvist plass.

Velkommen til FevaCup på Stjørdal!!
Avkortet seilas på Saltøya rundt 2019

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 30. Jun 2019

23 båter stilte til start på Saltøya rundt 2019.

Det var gledelig god deltakelse på årets utgave av Saltøya rundt. Spesielt setter vi pris på tilreisende deltakere, som setter en ekstra spiss på arrangementet.

Værmeldingen ga ikke store forhåpninger om mye vind under seilasen, og det viste seg å slå til...

Vind hadde vi imidlertid i overkant mye av dagene før arangementet. Torsdag blåste hele partyteltet som var klargjort, overende. Teltet ble skadet og ikke brukbart for helgas arrangement. Vi klarte imidlertid å skrape sammen en løsning for plan B - mindre telt - dvs tak over hodet.... Værgudene spilte på lag med oss lørdag kveld, så løsningen holdt helt i mål..

Morten Bjerkholt var Regattasjef og styrte det hele med stø hånd fra skippermøte til premieutdelingen.


Per Hellvang og Brit Bakken stilte i regattakomiteen.


Det ble seilt i tre ulike klasser, og alle klassene fikk et lite vindpust ut fra start. Deretter ble det flere perioder med vindstille og krevende seiling for mange.

Det ble tidlig klart at det ville bli avkorting, og det ble ikke seilt rundt Saltøya i år grunnet lite vind. Det ble imidlertid en trekk mot nord på ettermiddagen, og 12 av 23 båter kom i mål ved Steinvikholmen slott innen fristen kl 17:00.


Foto: M Bjerkholt/A Leren

Klassevinnere

Marguerita med skipper Alf Pedersen ble vinner av turklassen, mens Effie Marconi med skipper Svein Aasan vant NOR Rating klasse D.

Leda 3 med skipper Atle Hannisdal vant NOR Rating klasse C,, og ble raskeste båt "Overal". Dermed sikret de seg nytt napp i vandrepokalen.


Det var god stemning på sjøen under seilasen på tross av vanskelige vindforhold.  Stemningen holdt seg godt på land under premieutdelingen på kvelden.


Takk til alle som deltok og bidro til et flott gjennomført arrangement.

Endelige resultater finner du på regattaens egne sider:
https://www.sailracesystem.no/regatta…


Vi ønsker alle tilbake til ny dyst i 2020.
PS: Merk datoen: 13/6 2020....
Fart og spenning i Seilsportsligaen

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 30. Jun 2019

Ny sesong med Seilsportsligaen er i gang.

MSSF har seilt to stevner og stilt med to ulike lag. Det første stevnet ble gjennomført på Aker brygge i Oslo i pinsehelgen, mens stevne 2 ble seilt på Hankø 2 uker senere.

Vi har fortsatt fokus på å engasjere unge seilere på våre lag, og vi har hatt juniorseilere med på begge stevnene.

Stevne #1 i Oslo

Resultatmessig ble ikke stevnet i Oslo noe høydepunkt, men vårt mål er å ha det moro, og å bli bedre seilere med mer erfaring i tette felt.

Laget var kanskje litt rustent etter en lang vinter, men et par lyspunkter var det underveis. Marginene var ikke på vår side, men humøret og stemningen i laget var upåklagelig. Regnskapet fra første stevne ble sisteplass med 15 poeng.

(Foto: Norsk Seilsportsliga) Laget i Oslo besto av følgende: Odin Møller Hansen, Kai Stephansen, Stian Hansen og Magne Kjerkreit.


Stevne #2

Stevne #2 ble gjennomført på Hankø 22-23. juni.

Nytt lag var på plass og klar til dyst. Laget fikk flere gode plasseringer i sine Race, deriblant tre 2.plasser. Jevnt god seiling på stevnet gjorde at MSSF til slutt havnet på en 9. plass i stevnet. Dette ga verdifulle poeng i sammendraget for ligaen.

J70 ved havn på Hankø.

Foto: Norsk Seilsportsliga


Laget på Hankø besto av Lars Kåre Valla, Martin Barstad, Emil Wiig Pedersenog Hans Kristian Helgesen.

Etter 2 stevner er MSSF på en 14. plass i ligaen med 24 poeng. Det er tett oppover på listen, så vi holder liv i ambisjonen om å unngå kvalifisering for neste års liga.

Resultat etter 2 stevner.
DnB forsvarte tittelen i Seilcupen!

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 30. Mai 2019

Torsdag 23. mai var det duket for årets utgave av Stjørdalsfjorden Seilcup.

Seilcupen arrangeres med lag fra lokalt næringsliv som bemanner båter til spennende baneseilas. Båtene som ble benyttet, er Malges 24. 

Seilforeningen stilte sin egen "AdrenaLine" til disposisjon. Kai Stephansen hadde kontrollen ombord i sin egen "Knerten", mens Lars Kåre Valla styrte "Øksa" med stø hånd. 

I år som i fjor, bød vi på friske forhold med vestlig vind opp mot 7-9 m/s.

Lagene

Følgende bedrifter stilte med lag til årets SeilCup:

 • Hegra Regnskap AS
 • Tangen Innovation
 • DnB Stjørdal

Det var satt av tid til introduksjon og trening ombord før vi startet seilasene.

Lagene seilte 6 Race på kort bane innenfor moloen. De innledende Race ble seilt over 2 runder og ble ferdige på drøye 7-8 minutter. De siste Race ble utvidet til hhv 3 og 4 runder.

Lagene byttet båter underveis slik at de fikk seilt to Race med alle skipperne.

Kai Stephansen, Lars Kåre Valla og Stian Hansen stilte som skipper på hver sin båt, og ivaretok sikkerheten ombord.

Det ble mye spennende seiling under friske forhold i havnebassenget innenfor moloen på Stjørdal. På grunn av mye vind, var det forbud mot seiling med gennaker.

"FlightPlan"

"FlightPlan" for kvelden med fordeling av lag til de respektive båtene:"AdrenaLine""Øksa""Knerten"
Flight 1Race 1DnBTangen InnovationHegra Regnskap

Race 2DnBTangen InnovationHegra Regnskap
Flight 2Race 3Hegra RegnskapDnBTangen Innovation

Race 4Hegra RegnskapDnBTangen Innovation
Flight 3Race 5Tangen InnovationHegra RegnskapDnB

Race 6Tangen InnovationHegra RegnskapDnb

Resultater:

Resultater fra de enkelte Race:

Resultater


DnBTangen InnovationHegra Regnskap AS
Flight 1Race 1321

Race 2213
Flight 2Race 3123

Race 4123
Flight 3Race 5231

Race 6132
Sum
101313

DnB forsvarte tittelen fra cupen i 2018 og vi gratulerer med seieren!

Det ble likt antall poeng mellom Tangen Innovation og Hegra Regnskap AS. Det laget som har flest førsteplasser rangerer foran, og dermed går 2. plassen til Hegra Regnskap foran Tangen Innovation på 3. plass.

Det er tydelig at konkurranseinstinktet lever i beste velgående, og vi har allerede fått bekreftet at Hegra Regnskap AS stiller med lag til Seilcupen i 2020.

Vi takker alle deltakere og funksjonærer for innsatsen, og håper arrangementet ga mersmak.

Vi ses vel til ny dyst i 2020?

PS: Vi vurderer gjennomføring av en tilsvarende Cup på ettersommeren, og håper på deltakelse fra nye lag. 


Nedenfor er noen glimt fra årets Seilcup.

Lars Kåre Valla med mannskap fra Tangen Innovation gjør klar til start

Full innsats mot første runding ved toppmerket

Tette situasjoner med kamp om god plassering

Knerten i god fart på vei mot bunnmerket.

Hele feltet på vei mot toppmerke

Vekslende vind ved toppmerket - kastevinder gjorde til utfordrende seiling.

"Øksa" i tet med Tangen Innovation.

Adrenaline i godt driv mot førsteplass med DnB Stjørdal

Kastevinder bød på utfordringer og rask reaksjon fra mannskap og skipper.

Full konsentrasjon ombord for å holde plasseringen i feltet.

Mange blide fjes - og det smakte med en matbit etter seilasene.  Deltakerne venter spent på de endelige resultatene.
Ivrige ungdommer på seilkurs

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 1. Mai 2019

God bør inne i havnebassenget på Stjørdal på onsdag.

Tirsdag møtte 5 spente ungdommer til seilkurs på Stjørdal.

Det ble tid til litt grunnleggende seilteori før vi tok en grundig gjennomgang for å bli bedre kjent med rigging av båtene.

Tirsdagen ble også benyttet til å prøve ut utstyr og drakter før seilingen på onsdag.

Onsdag morgen møtte deltakerne friske og raske med godt med klær for en tur på sjøen. Trønderværet slo til med regn og frisk vind, så seilingen ble gjennomført med tre båter inne i havnebassenget ved Stjørdal båtforening.

Det var til tider friske forhold også inne i bassenget, og deltakerne fikk kjent på oppgavene som rormann og gast i RS feva.  Alle fikk sågar en liten prøvesmak på seiling med gennaker.

Vi håper å se seilerne videre utover sesongen når vi kommer i gang med våre faste seilingskvelder. Det ble også en smakebit av gennakerseiling.


Seiling under kyndig veiledning av erfarne seilere.


Fornøyde seilere etter en fin økt på sjøen.
Seilkurs for ungdom!

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 22. Apr 2019

Seiling er midt i blinken for ungdommer som liker fart, vann og spenning. Dette er også årets eneste nybegynnerkurs i seiling som er kun for ungdommer. Kurset går over to dager i en helg, og gir grunnleggende innføring i seilingens edle kunst. Vi bruker to-mannsjollen RS Feva, og det blir totalt fire båter som skal brukes under kurset.  
Kurset gjennomføres med teori/rigging av båt tirsdag kl 18-20 og seiling på fjorden onsdag 1. mai kl 10:00 - ca kl 14:00

Kursavgift på kr 700,- inkluderer kursmateriell, lån av båt og redningsvest,  oppfølging av trener og følgebåt, samt medlemskap i seilforeningen for 2019 (om ønskelig).
Etter kurset kan du fortsette å seile jolle sammen med oss på ukentlig basis.

Kurset har totalt 8 plasser. Aldersgruppe 12-18.  

Ta kontakt for nærmere informasjon og påmelding på 920 39 981 evt post@mss-seil.no

Nærmere informasjon om påkledning blir sendt ut etter påmelding.  
Terminliste for 2019

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 31. Mar 2019

Terminlisten for 2019 er klar. 

Det legges opp til et bredt utvalg av aktiviteter gjennom sesongen.

Onsdagsseilaser

Onsdagsseilasene starter med første seilas onsdag 1. mai. Deretter går det slag i slag utover forsommeren over 9 onsdager til 26. juni.

Det er lagt opp til en fin miks av bane- og distanseseilaser, så her er et tilbud til alle.

NB: Nytt av året er at regattatider rapporteres på mobil via skjema på nettsiden: http://rr.mssf.no. Ta eventuelt kontakt på telefon 469 70 644 ved spørsmål rundt skjema. 

Seilingsbestemmelser onsdagsregatta MSSF 2019.pdf

Jollekurs

Foruten de faste onsdagsseilasene,  vil det bli jollekurs for den yngre garde i mai. Jolleaktivitetene er planlagt gjennomført tirsdager som tidligere år.

Terminliste med ansvarsfordeling 2019.

Sportsbåt

For sportsbåt (Melges 24) er det planer om treningskvelder på torsdager -detaljer vil kunngjøres senere.

Midt-Norsk Seilcup

Trøndelag seilkrets har også kunngjort terminliste. Den omhandler bl a dato for seilaser i Midt-Norsk seilcup og Kretsmesterskap.

Terminlisten for Trøndelag seilkrets 2019 laster du ned her.

  

Bli med på årets Seilsportliga!

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 16. Feb 2019

Vi inviterer alle som har lyst til å seile i Seilsportligaen, til å melde seg på en eller flere stevner. Disse går som følger:

 • Stevne 1. Oslo, 9-10 juni
 • Stevne 2. Hankø, 22-23 juni
 • Stevne 3. Arendal, 17-18 august
 • Stevne 4. Trondheim, 7-8 september

Ligaseiling er både moro og spennende, og anbefales på det sterkeste om du ønsker nye seilopplevelser.

Vi skal sette sammen 4 lag for å representere Malvik og Stjørdal seilforening i 1. divisjon i årets seson.

Laget består av minst 4 personer. Vi ønsker fortsatt å prioritere yngre seilere for deltakelse på stevnene, og vil videreføre ordningen med økonomisk støtte for reise/oppholdsutgifter for våre juniorer. 

Du kan lese mere om Seilsportsligaen på ligaens egne sider.

Send en e-post til lars.valla@ntebb.no hvor du angir hvilke stevne(r) du ønsker å delta. 

Vi planlegger å få til et opplegg med trening med Melges 24, både faste treningskvelder og treningssamlinger.

Kontakt Lars Kåre Valla for nærmere informasjon.
Magne Kjerkreit fortsetter som leder i seilforeningen

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 16. Feb 2019

Magne Kjerkreit fortsetter som leder i seilforeningen

Det var godt oppmøte på årsmøtet som ble holdt på kantina hos Bakken Eiendom.

Aktivitetsnivået har vært høyt i 2018, men det må fortsatt arbeides med rekruttering av barn og ungdom til seilsporten.  

Medlemskontingent

Medlemskontingenten på kun kr 300,- for juniorer (til og med året de fyller 26 år) videreføres i 2019.  

Satsene for øvrig kontingent blir som følger:

 • Hovedmedlem (Inkl abonnement av Seilmagasinet): Kr 700,-
 • Medlem fra samme husstand: kr 300,-
 • Familiemedlemsskap: kr 1100,-


Styret

Det ble ingen vesentlige endringer i styret, og Magne Kjerkreit går på en ny periode som leder i foreningen. Styret for 2019 er som følger:

Leder: Magne Kjerkreit

Nestleder: Arve I Leren

Styremedlemmer: 

 • Jon Gisle Vikan
 • Ingvild M Kjerkreit
 • Daniel Slungård
 • Emily Jean Stadin

Varamedlem til styret:

 • Kai Stephansen 


Oppgradering av sikringsbåt/RIB

Foreningens sikringsbåt er i minste laget, og begynner å bli slitt og krever mye vedlikehold. Styret hadde fremmet forslag om å få fullmakt til å skifte ut eksisterende båt med en ny, større RIB. 

Protokoll Årsmøte er distribuert til medlemmene.


Etter at selve årsmøtet ble hevet, ble det gitt en orientering om terminliste og planer for årets Seilsportsliga.   
Seiling på Kanariøyene i vinter?

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 3. Feb 2019

Vi har fått tilbud fra "Kanari seilas" om havseiling på Kanariøyene i vinter.

De tilbyr ukesturer i 50 fots seilbåt med proff skipper / instruktør
Start og retur Gran Canaria

Se tilbudene her: havseilas vår 2019
Dokumenter til Årsmøte i seilforeningen

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 3. Feb 2019

Onsdag 13. februar kl 19:00 settes årsmøte 2019 for seilforeningen.

Møtet holdes på kantina hos Bakken Eiendom i Wessels veg på Stjørdal.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsberetning

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker

 • Evt innkomne saker
 • Handlingsplan

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg:

 • Representanter til styret
 • Representanter til kretsting.


Dokumentene til årsmøtet kan du laste ned her:

Årsberetning 2018

Resultatregnskap balanse 2018 m noter

Forslag til årsmøtet 2019

Budsjettforslag 2019


Vel møtt.

Styret