Trondheimsfjordens "Surfemekka" i Storvika stenges for trafikk

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 31. Des 2019


Et enstemmig kommunestyre vedtok i sitt siste møte før jul at Storvika skal stenges for all biltrafikk.

«Gang - og sykkelveger skal ikke nyttes til motoriserte kjøretøyer, med unntak av kjøring til HC-parkeringsplassen o_P2 og nød – og nyttetrafikk (dvs drift av jord, skog, bygg og anlegg, men ikke henting og levering av brukere av friluftsområdet), samt kjøring til hytteeiendommene».

 

Malvik og Stjørdal seilforening (MSSF) har brettseiling som en av våre aktiviteter. Storvika ble valgt av brettseilerne som base allerede da denne sporten kom til landsdelen tidlig på 80-tallet. Denne sporten har hatt et oppsving de siste årene, og på det meste har det i 2019 vært over 30 brettseilere i Storvika samtidig. Vi antar at i omtrent 98% av disse dagene har vært kun brettseilere med unntak av en og annen tilfeldig turgåere og noen tilskuere.  Brettseiling har med dagens utstyr blitt en helårsaktivitet, og våre seilere lar seg ikke stoppe av vinter og korte dager.

Brettseiling innebærer transport av mye tungt utstyr, så enkel tilgang til parkering nær sjøen er med på å gjøre Storvika i dag til et naturlig førstevalg. Med seil som «motor» er det ikke bare å legge ut hvor som helst i vannkanten på samme måte som kajakk, båt og kano. I tillegg er det behov for riggeplass som bør være av gress i nærheten.

Storvika har i dag alle kvaliteter som kreves;

  • lett tilgjengelig parkering,
  • kort avstand til stranden,
  • god plass for rigging av seil og brett
  • Sist men ikke minst, ligger Storvika perfekt plassert med tanke på gode seilerforhold, for så å si alle vindretninger slik at det er lett å seile ut fra.

Molovika er nevnt som alternativ, men er ikke spesielt egnet å seile fra. Hovedårsaken til dette er at det er veldig trangt å seile ut til «åpen sjø» ved de mest fremtredende vindretningene i Stjørdal (Sørvest til Nordvest), og er således veldig krevende for nybegynnere. Rekruttering til brettseiling med utgangspunkt fra Molovika er ikke egnet ut fra topografi og trange/vanskelige forhold.

Storvika er det beste utgangspunktet for brettseiling i søndre del av Trondheimsfjorden og tiltrekker seg brettseilere fra hele fylket. Det finnes dessverre ikke mange gode alternativ i Trondheimsfjorden som er egnet for alt fra nybegynnere til viderekomne. Alternativene krever kjøring over lange avstander. Storvika er dessuten et ypperlig sted for rekruttering inn i sporten. Dersom enkel adkomst til Storvika stenges, er vi redd framtidig rekruttering til sporten i vårt nedslagsfelt blir vanskelig.

Vi i Trondheimsregionen er ikke like heldige som brettseilere på Vestlandet som har egnede steder for brettseiling langs hele kysten. Storvika har derfor for mange blitt et førstevalg for brettseilerne i vår del av Trønderriket. Det er derfor beklagelig at sunn og frisk aktivitet ikke blir verdsatt og hensyntatt i vurderingene som blir gjort.

Det er kanskje utfordringer med trafikk og parkering i området på noen få godværsdager av årets 365 dager, men dette tror vi de besøkende har forståelse for.

For våre brettseilere kan planen med avgrensing av biltrafikken synes å være tilpasset godværsdager i badesesongen, og at dette har overskygget behovet for tilgang til aktiviteter i Storvika resten av året.

MSSF har en mistanke om at dette handler noe om mangel på kunnskap. Våre brettseilere er ikke veldig synlig for allmennheten i og med at de stort sett benytter seg av Storvika på tidspunkt det ikke er så mange andre der, og derfor ikke blir «sett» og derfor ikke «vurdert».

Stjørdal kommune har forsøkt å komme med forslag til alternative steder i området rundt Storvika, men der synes kunnskapen igjen til kort.

 

MSSF ønsker at Storvika fortsatt blir lett tilgjengelig for våre aktiviteter gjennom hele året, og at det må arbeides aktivt for å finne egnede løsninger for tilgang med bil for transport av utstyr for våre aktiviteter på sjøen.

Vi stiller gjerne for å bidra til å finne felles gode løsninger.

 

Magne Kjerkreit

Leder

Malvik og Stjørdal Seilforening


Hele leserinnlegget som ble publisert i "Bladet" 31. desember 2019 kan du også lese her.


PS: Brettseilerne har tidligere vært i dialog med Stjørdal kommune om saken, men har ikke vunnet frem med synspunktene. 

Les artikkel i "Bladet" fra 28. juni 2019.


MSSF vil nå gå i dialog med Rådmannen i Stjørdal kommune med tanke på videre avklaring av muligheter for tilrettelegging og eventuell dispensasjon for trafikk til området.  

Vårt mål er å sikre gode vilkår for brettseiling i Stjørdal også etter vedtaket i kommunestyret. Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.