Forslag om klasseinndeling skapte mest debatt på årsmøtet

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 18. Feb 2018


Mange tok ordet og bidro til en god debatt om klasseinndeling på onsdagsseilasene.

Det var kommet inn forslag om at Melges 24 skal seile i egen klasse, og ikke stille i klasse for NOR Rating som tidligere.

Styret hadde utarbeidet forslag om samme inndeling, og i tillegg ytterligere inndeling i klasser for å unngå for stort sprik i rating innen samme klasse.

Lars Kåre Valla fra regattakomiteen ga en fin orientering anbefalingene fra klasseklubben (NOR Rating) og om mulige scenario dersom vi valgte de ulike forslagene.

Det ble diskutert om det skulle gjennomføres felles start for båtene selv om de seiler i ulike klasser.

Styret valgte å trekke forslaget, og forslaget om å skille Melges 24 til egen klasse ble enstemmig vedtatt .


Øvrige saker

Årsberetning, regnskap og budsjett ble gjennomgått og viser at foreningen drives godt med høyt aktivitetsnivå.

Regnskapet viser at det var behov for å disponere noe av oppspart egenkapital i 2017. Foreningen har fortsatt god økonomi.

Torkil Schei, Lars Kåre Valla og Åshild Fiskvik Bye ble takket for god innsats i styret.


Styret for kommende sesong blir som følger:

  • Leder: Magne Kjerkreit
  • Nestleder: Arve Leren
  • Styremedlem: Emily Stadin
  • Styremedlem: Kai Stephansen
  • Styremedlem: Ingvild Kjerkreit
  • Styremedlem: Jon Gisle Vikan
  • Varamedlem: Daniel Slungård   

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.