Magne Kjerkreit fortsetter som leder for seilforeningen

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 23. Feb 2023

Årsmøte i seilforeningen ble avholdt onsdag 22. februar 2022.

Ordinære årsmøte saker sto på agendaen, og det hele gikk pent og pyntelig for seg.

Det var stort engasjement og gode debatter omkring enkelte av postene på sakslista. Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene for behandling til møtet, men det ble gode diskusjoner spesielt knyttet til bidsjettet for2023. Budsjettet gir føringer for aktivitetsnivået, og er naturlig et viktig debatt-tema.


Magne Kjerkreit tok gjenvalg som leder for foreningen. For øvrig var det noen utskiftinger i styre og komiteer. Styret takker spesielt Magnus Åhl og Ingvil Kjerkreit for innsatsen som styremedlemmer.  Kjetil Skåtterød og Stian Hansen trer inn i styret for de neste 2 årene.

Protokoll årsmøte MSSF 2023 Signert..


Lov for seilforeningen og dokumenter fra tidligere årsmøter finner du på denne siden.
Seiltrim for kropp og sjel!

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 1. Feb 2023


Bli med på Seiltrim!

Hei til alle skippere, fokkeslasker, Seiltrimmere og tilskuere. 

Vi kjører i gang med litt seiltrim for kropp og sjel mot ny sesong på bøljan blå. 

Fra onsdag 8. februar kl 18:00 og hver onsdag fremover planlegger vi å møtes for en trimtur.

Vil du være med så heng deg på messenger kanalen « Seiltrimmere»! 

Oppmøte på gangstien utenfor Stjørdalshallen og Svømmehallen kl 18:00, hvis ikke annet er annonsert!  Informasjonskanalen blir via Messenger kanalen «Seiltrimmere»!

Vi ser for oss at det kan variere litt på hvor «dagens» seiltrim blir, så derfor viktig at alle følger med på messenger.