Vi støtter jolleseilingen i MSS

Vi ønsker å tilby seilglede gjennom utlån av båtene.

For bruk av seilforeningen sine joller, krever vi at du er medlem i seilforeningen.

Bruk av båtene krever kjennskap til sikkerhet og båthåndtering, og det er utarbeidet egen instruks for båtbruk og sikkerhetsregler.Ved skade

Dersom det oppstår skade på båt eller seil, må dette forsøkes utbedret før seilingen fortsetter.

Skader skal varsles til Jolleansvarlig på tlf 920 39 981


NB: Uvettig bruk vil kunne medføre erstatningsansvar ved skade på materiell.


Seilingsområde: