Malvik og Stjørdal Seilforening

Malvik og Stjørdal Seilforening

MSSF får verdifull støtte fra Sparebank1 SMN!

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 9. Mai 2020

Treningsøkt med foreningens Melges 24 - "AdrenaLine"

Malvik og Stjørdal seilforening søkte om samfunnsmidler fra Sparebank1/SMN og fikk tildelt midler til drift og vedlikehold av materiell og utstyr for seilsport for barn og ungdom.

Pengene kommer godt med i og med at situasjonen med COVID-19 har satt begrensninger på kurs, og sponsoraktivteter i en viktig del av oppstarten for sesongen.

Faste kostnader til forsikringer og nødvendig vedlikehold av utstyret stopper ikke selv om aktiviteten uteblir.

Vi retter en stor takk til banken for støtten, og håper å komme i gang med aktiviteter så snart det gis room for det innenfor retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

Vi venter i spenning på avklaringer allerede kommende uke fra Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund om retningslinjer for våre aktiviteter.

Feva-Cup på Stjørdal i 2019 - vi håper å få i stand dette også i 2020
Takk til Sparebank1/SMN for støtte!

  


0 Kommentar

17.mai-båtkortesje på Stjørdalsfjorden

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 8. Mai 2020

Båteiere, båtentusiaster, seilere og brukere av Trondheimsfjorden!

Velkommen til historisk båtkortesje på Stjørdal!

Bli med å skape stemning på fjorden på nasjonaldagen i år. Alt innenfor de rammer smittevernregler setter. 

Pynt gjerne båten din og bli med!

Det planlegges start ved Stjørdal havn kl 12:00. 

Turen går forbi Storvika mot Vikanlandet. Deretter går turen mot flystripa før vi legger kursen tilbake til moloen og tilbake til Stjørdal båtforening sitt anlegg.

Kortesjen vil holde en fart på ca 5 knop, så det blir en rolig tur som passer for alle.

Alle detaljer er ikke avklart, men vi håper på å få satt litt ekstra spiss på arrangementet.

Følg med på arrangementets Facebooksider for detaljer og oppdateringer!


0 Kommentar

Treningsseilaser starter onsdag 6. mai

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 4. Mai 2020

Fra Saltøya Rundt 2019

Det er fortsatt restriksjoner gitt av Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund i fm COVID-19.  Dette gjør at styret har valgt å avlyse "vårserien" som offisiell regatta.  Avlysingen er basert på at det vil bli veldig ulike forhold for båtene avhengig av antall mannskap som kan delta i båtene.

Regattakomiteen har lagt ut tre seilingsbøyer på Stjørdalsfjorden. (se kartskisset). 

Kart med oversikt utlagte seilmerker

Vi vil oppfordre båter og mannskap til å bruke disse for å trene og ha det litt moro. Førstkommende onsdag, 6 mai kl 18 vil en del båter dra ut for å seile sammen. 

Vi vil oppfordre at de som har lyst og anledning møter opp for å seile flere sammen, innenfor retningslinjene for Korona (se Koronavettreglene nedenfor).

Hver onsdag framover planlegges uformelle treningsseilaser.  Deltakende båter oppfordres til å organisere start, og registrering av målgang og evt annet opplegg på egen hånd.

Det er utarbeidet Terminliste med ansvarsfordeling 2020 Revidert COVID-19.pdf

Seilingsbestemmelser onsdagsregatta MSSF 2020.pdf

Vi har stor forståelse for at det vil være ønselig med noen form for resultatservice. Vi vil bistå med resultatservice for seilasene. Resultater kan rapporteres inn via http://rr.mssf.no/

Minner om at kommunikasjon foregår på VHF kanal 71 (Trondhjems seilforening benytter kanal 72).

Vel møtt til ny sesong på sjøen!


Hilsen Regattakomiteen.

Jon G Vikan/Svein Åkervik


Norges Seilforbunds koronavettregler for seilere

3. april 2020

Med NIFs regler som grunnlag og utgangspunkt har Norges Seilforbund lagd seks regler som vi anmoder alle seilere, seilforeninger og klasseklubber å følge når det skal tilrettelegges for trening og aktivitet – eller om man seiler på egenhånd:

  1. Seiling med enmannsjoller, seilbrett og soloseiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke.
  2. Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre, sjøsette og ta opp sine båter (ellers overholdes ikke 2-meters regel). Alternativ kan også rigging utføres av en person fra klubben som rigger alle båter med hansker.
  3. Benytter trener felles RIB/sikringsbåt, skal den såpelegges eller desinfiseres på en annen hensiktsmessig måte på alle flater. Vasking skal skje før og etter bruk. Såpe som benyttes skal være nedbrytbar og må ligge på flatene i mer enn 30 sekunder
  4. Brukes klubbeide seiljoller, skal disse behandles på sammen måte som RIB/sikringsbåt.
  5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten:
    • Viktig å ha god tilgang på antibac og/eller såpe og vann.
    • Reduser kontaktflatene, som for eksempel dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
  1. Norges Seilforbund anbefaler i størst mulig grad lokal seiling.

Disse reglene er utarbeidet i samarbeid med ro- og padleforbundet slik at vi alle som ferdes til vanns har en felles forståelse. Husk at det aller viktigste er å ha god håndhygiene, hoste i albuen, holde to meters avstand og ikke være i grupper større enn fem personer.

Vi håper alles forsiktighet vil bidra til at vi får tatt knekken på koronavirsuet slik at vi atter kan seile slik vi er vant med og ønsker.


0 Kommentar

Seilmerker på plass i Stjørdalsfjorden

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 30. Apr 2020

Tidligere denne uken fikk regattakomiteen lagt ut de første seilmerkene på fjorden.

Merkene er gule plastkanner med merking "MSSF".

Kartskissen viser plassering av merkene.

Plassering av seilmerker 27. april

Det er fortsatt restriksjoner knyttet til gjennomføring av aktiviteter, men merkene er på plass og vi oppfordrer medlemmene til å komme seg på sjøen, og gjerne ha litt individuell trening, evt sammen med andre båter.

Vi vurderer tiltak fortløpende med tanke på tilrettelegging av aktiviteter i regi av seilforeningen.  

Det kan bli aktuelt med gjennomføring av "treningsseilaser" på onsdagene fremover. Disse vil naturlig nok ikke være tellende i noen serie, men vil forhåpentligvis gi god trening, og tilfredsstille iver etter litt konkurransepreget seiling.


0 Kommentar

Alle planlagte arrangementer frem til 15. juni er avlyst.

Postet av Malvik og Stjørdal Seilforening den 10. Apr 2020

I forbindelse med koronaviruset og nye forbud rundt kultur- og idrettsarrangementer frem til 15. juni 2020 velger vi å avlyse alle planlagte arrangementer for denne perioden.

I tråd med restriksjoner fra nasjonale myndigheter og Norges Seilforbund har styret besluttet å avlyse alle planlagte arrangementer frem til 15. juni.

Dette omfatter planlagt jollekurs, jolleseiling, Stjørdalsfjorden Seilcup, Saltøya rundt og onsdagsseilaser for vårserien.

Alle de arrangementene som nå blir berørt hadde vi som forening gledet oss og sett frem til i 2020. Vi hadde i det lengste håpet at vi kunne gjennomføre sesongen på mest mulig normalt vis, men ser nå at det dessverre ikke er mulig.

Når det gjelder treninger og annen aktivitet oppfordrer vi fortsatt til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Idrettsforbundet og Norges Seilforbund samt lokale og nasjonale myndigheter.

Brettseilerne er allerede godt i gang på sjøen, og blir lite berørt av begrensningene.

Dersom myndighetene mot formodning skulle komme med beskjeder som medfører at vi kan revurdere disse tiltakene, så vil vi selvsagt komme med informasjon om dette. 

Vi viser forøvrig til Koronavettregler fra Norges Seilforbund.

Vi håper at vi snarlig kan få utøve idretten vår på vanlig måte igjen!

Styret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline